ضدیخ ویژه

ضدیخ ویژه | BC37

فروشنده/ارائه دهنده : شرکت بتن شیمی خاتم
برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای شرایط ویژه ی بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15- درجه سانتیگراد

توضیحات

برای شرایط ویژه ی بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15- درجه سانتیگراد
افزودنی های بتن

ابر روانساز کربوکسیلاتی

افزودنی های بتن

ژل ضد یخ

افزودنی های بتن

پاورژل

افزودنی های بتن

گروت سیمانی

افزودنی های بتن

چسب آب بند دو جزیی

افزودنی های بتن

چسب بتن آب بند

افزودنی های بتن

چسب کاشی سوپر ویژه

افزودنی های بتن

چسب کاشی و سرامیک پرسلان ضدآب

افزودنی های بتن

پوشش های اپوکسی