بسته های تبلیغاتی

مزایای استفاده از بسته های تبلیغاتی

 • نمایش شرکت و محصولات شما به صورت ویژه (ستاره دار)
 • نمایش وب سایت و کاتالوگ شما در صفحه شرکت، محصول یا سرویس
 • به روز رسانی خودکار (منظور از به روز رسانی، نمایش اطلاعات شما در ابتدای لیست است.)

* طلایی *

تعداد مجاز ثبت محصول : 35
تعداد نمایش محصول یا سرویس به صورت ویژه : 5
تعداد بروز رسانی خودکار روزانه : 24
نمایش آدرس وب سایت شما در صفحات
نمایش لینک شبکه های اجتماعی
نمایش کاتالوگ شما
 • 1 ماهه : 900,000 تومان خرید

 • 3 ماهه : 2,000,000 تومان خرید

 • 6 ماهه : 2,800,000 تومان خرید

 • 1 ساله : 4,000,000 تومان خرید

* نقره ای *

تعداد مجاز ثبت محصول : 20
تعداد نمایش محصول یا سرویس به صورت ویژه : 3
تعداد بروز رسانی خودکار روزانه : 12
نمایش آدرس وب سایت شما در صفحات
نمایش لینک شبکه های اجتماعی
عدم نمایش کاتالوگ شما
 • 1 ماهه : 800,000 تومان خرید

 • 3 ماهه : 1,400,000 تومان خرید

 • 6 ماهه : 2,000,000 تومان خرید

 • 1 ساله : 3,000,000 تومان خرید

* برنز *

تعداد مجاز ثبت محصول : 10
تعداد نمایش محصول یا سرویس به صورت ویژه : 1
تعداد بروز رسانی خودکار روزانه : 6
نمایش آدرس وب سایت شما در صفحات
عدم لینک شبکه های اجتماعی
عدم نمایش کاتالوگ شما
 • 1 ماهه : 500,000 تومان خرید

 • 3 ماهه : 1,200,000 تومان خرید

 • 6 ماهه : 1,800,000 تومان خرید

 • 1 ساله : 2,000,000 تومان خرید

رایگان

تعداد مجاز ثبت محصول : 2
تعداد بروز رسانی خودکار روزانه : 0
عدم نمایش آدرس وب سایت شما
عدم لینک شبکه های اجتماعی
عدم نمایش کاتالوگ شما
 • قیمت : رایگان


راهنمای پکیج های تبلیغاتی:

 • در پکیج رایگان، شرکت و محصولات و خدمات شما، بعد از شرکتهای غیر رایگان قرار می گیرد و ترتیب نمایش اطلاعات شما، در بین شرکت های رایگان، به صورت تصادفی و چرخشی است.
 • منظور از به روز رسانی، نمایش اطلاعات شما در ابتدای لیست است.