شرکت بتن شیمی خاتم

بتن و فراورده های بتنی بتن و فراورده های بتنی / افزودنی های بتن

تهران - تهران - میرداماد - ظفر

میرداماد-میدان مادر-خیابان شاه نظری-خیابان دوم

تلفن: 02122260426

تلفن همراه: 09198382800

افزودنی های بتن

ضدیخ ویژه

افزودنی های بتن

ابر روانساز کربوکسیلاتی

افزودنی های بتن

ژل ضد یخ

افزودنی های بتن

پاورژل

افزودنی های بتن

گروت سیمانی

افزودنی های بتن

چسب آب بند دو جزیی

افزودنی های بتن

چسب بتن آب بند

افزودنی های بتن

چسب کاشی سوپر ویژه

افزودنی های بتن

چسب کاشی و سرامیک پرسلان ضدآب

افزودنی های بتن

پوشش های اپوکسی