رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی

فروشنده/ارائه دهنده : سخت بتن
37,000 تومان
قیمت : 36,000 تومان
رزین سنگ مصنوعی بر پایه کربوکسیلات

توضیحات

رزین سنگ مصنوعی بر پایه کربوکسیلات