سخت بتن

بتن و فراورده های بتنی زمینه فعالیت: بتن و فراورده های بتنی افزودنی های بتن

خراسان رضویمشهدجاده کلات

قرنی 18 بین قرنی 18/7 و 18/9 پلاک 53

تلفن: 02191307050

تلفن همراه: 09152560036

مصالح نوین

پودر سخت کننده سطح

سمنت پلاست

رزین سنگ مصنوعی