ویژه اجر نسوز مرجان

اجر نسوز مرجان | گرانیتی شاموتی

فروشنده/ارائه دهنده : اجر نسوز مرجان
برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
پخش عمد آجر نسوز از توليد به سازندگان عزيز.

شامل : قرمز انگليسي. گرانيتي. شاموتي. قهوه اي كلاسيك طرح چوب. سفيد. مشگي. روستيك. طرح صخره ايدر سايزهاي مختلف از بهترين خاك هاي معادن كشوربدون واسط به دست شما ميرسد.در سایزهای

✅۱۲۰-۷۰۰-۲۸

✅۱۰۰-۶۰۰-۲۸

✅۸۰-۴۰۰-۲۶

✅۷۰-۳۱۰-۲۷

✅۷۰-۳۱۰-۵۰

✅۶۵-۲۶۰-۲۷

✅۵۵-۲۶۰-۵۰

✅۵۵-۳۰۰-۲۷

✅۵۵-۲۶۰-۲۷

✅۱۰۰-۱۰۰-۳۰

✅۱۰۰-۱۰۰-۵۰

✅۲۰۰-۲۰۰-۳۰

✅۲۰۰-۴۰۰-۲۷

تنها تولید کننده دور ستونی در ایران

🏭كارخانه مرجان☎️بيگي ٠٩١٢٥٠٢٥٢٦٧ادرس اینستا گرام: https://www.instagram.com/p/B3fsGbhju-b/?igshid=3nk5y8yhutta

توضیحات

پخش عمد آجر نسوز از توليد به سازندگان عزيز.

شامل : قرمز انگليسي. گرانيتي. شاموتي. قهوه اي كلاسيك طرح چوب. سفيد. مشگي. روستيك. طرح صخره ايدر سايزهاي مختلف از بهترين خاك هاي معادن كشوربدون واسط به دست شما ميرسد.در سایزهای

✅۱۲۰-۷۰۰-۲۸

✅۱۰۰-۶۰۰-۲۸

✅۸۰-۴۰۰-۲۶

✅۷۰-۳۱۰-۲۷

✅۷۰-۳۱۰-۵۰

✅۶۵-۲۶۰-۲۷

✅۵۵-۲۶۰-۵۰

✅۵۵-۳۰۰-۲۷

✅۵۵-۲۶۰-۲۷

✅۱۰۰-۱۰۰-۳۰

✅۱۰۰-۱۰۰-۵۰

✅۲۰۰-۲۰۰-۳۰

✅۲۰۰-۴۰۰-۲۷

تنها تولید کننده دور ستونی در ایران

🏭كارخانه مرجان☎️بيگي ٠٩١٢٥٠٢٥٢٦٧ادرس اینستا گرام: https://www.instagram.com/p/B3fsGbhju-b/?igshid=3nk5y8yhutta
آجرنما

آجر مرجان

آجر نما

قرمز انگلیسی

آجر نما

آجرنسوز مرجان

آجر نما

اجر نسوز مرجان