آجرنمای نسوز مرجان

آجرنمای نسوز مرجان | آجرنمای نسوز سفید

فروشنده/ارائه دهنده : اجر نسوز مرجان
برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
پخش عمده آجر نسوز از توليد به سازندگان عزيز.

شامل : قرمز انگليسي. گرانيتي. شاموتي. قهوه اي كلاسيك طرح چوب. سفيد. مشکي. روستيك. طرح صخره ايدر سايزهاي مختلف از بهترين خاك هاي معادن كشوربدون واسطه به دست شما ميرسد.در سایزهای

✅۱۲۰-۷۰۰-۲۸

✅۱۰۰-۶۰۰-۲۸

✅۸۰-۴۰۰-۲۶

✅۷۰-۳۱۰-۲۷

✅۷۰-۳۱۰-۵۰

✅۶۵-۲۶۰-۲۷

✅۵۵-۲۶۰-۵۰

✅۵۵-۳۰۰-۲۷

✅۵۵-۲۶۰-۲۷

✅۱۰۰-۱۰۰-۳۰

✅۱۰۰-۱۰۰-۵۰

✅۲۰۰-۲۰۰-۳۰

✅۲۰۰-۴۰۰-۲۷

تنها تولید کننده دور ستونی در ایران

🏭كارخانه مرجان☎️بيگي ٠٩١٢٥٠٢٥٢٦٧

ادرس اینستا گرام: ajor_marjan

توضیحات

پخش عمده آجر نسوز از توليد به سازندگان عزيز.

شامل : قرمز انگليسي. گرانيتي. شاموتي. قهوه اي كلاسيك طرح چوب. سفيد. مشکي. روستيك. طرح صخره ايدر سايزهاي مختلف از بهترين خاك هاي معادن كشوربدون واسطه به دست شما ميرسد.در سایزهای

✅۱۲۰-۷۰۰-۲۸

✅۱۰۰-۶۰۰-۲۸

✅۸۰-۴۰۰-۲۶

✅۷۰-۳۱۰-۲۷

✅۷۰-۳۱۰-۵۰

✅۶۵-۲۶۰-۲۷

✅۵۵-۲۶۰-۵۰

✅۵۵-۳۰۰-۲۷

✅۵۵-۲۶۰-۲۷

✅۱۰۰-۱۰۰-۳۰

✅۱۰۰-۱۰۰-۵۰

✅۲۰۰-۲۰۰-۳۰

✅۲۰۰-۴۰۰-۲۷

تنها تولید کننده دور ستونی در ایران

🏭كارخانه مرجان☎️بيگي ٠٩١٢٥٠٢٥٢٦٧

ادرس اینستا گرام: ajor_marjan
آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

اجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

آجرنمای نسوز مرجان

آجر نما

نانو آب گریز آجرنما