ابنیه گستر پارسیان ، تولید کننده و مجری تخصصی سقف عرشه فولادیپایین ترین قیمت ، بهترین کیفیت و سرعت اجراءتامین تمامی متریال و اجرای کامل سقف عرشه فولادی بصورت ۰ تا ۱۰۰ با بهترین سرعت و کیفیتارائه خدمات فنی مورد رضایت کارفرمایان محترم یکی از اولویت های اصلی شرکت ابنیه گستر پارسیان بوده و همواره تلاش کرده هیچکاه کیفیت را فدای کمیت نکند.

توضیحات

ابنیه گستر پارسیان ، تولید کننده و مجری تخصصی سقف عرشه فولادیپایین ترین قیمت ، بهترین کیفیت و سرعت اجراءتامین تمامی متریال و اجرای کامل سقف عرشه فولادی بصورت ۰ تا ۱۰۰ با بهترین سرعت و کیفیتارائه خدمات فنی مورد رضایت کارفرمایان محترم یکی از اولویت های اصلی شرکت ابنیه گستر پارسیان بوده و همواره تلاش کرده هیچکاه کیفیت را فدای کمیت نکند.
عرشه فولادی

تولید فلاشینگ دو خم عرشه فولادی

عرشه فولادی

سقف عرشه فولادی

عرشه فولادی

ورق عرشه فولادی

مصالح نوین

گلمیخ عرشه فولادی

عرشه فولادی

سقف عرشه فولادی