کرونوتکس

کرونوتکس | اکسکوئیزیت

فروشنده/ارائه دهنده : گروه معماری آفنداک
برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
اکسکوئیزیت پارکتی است به زیبایی چوب طبیعی و با رگه هایی که در خود دارد به شما احساس آرامش و گرمی می دهد.

قدم زدن روی آن به مطبوعی گام برداشتن روی چوب است. طرح های هر پانل با دیگر پانل ها به خوبی همخوانی دارد و نمای برجسته ای از گره های چوب را نمایش می دهد.

سطح مات سایه روشن، فضایی طبیعی، گرم و زیبا را می آفریند و شیار های V شکل بین پانل ها نمایی متفاوت را به رخ می کشد.

توضیحات

اکسکوئیزیت پارکتی است به زیبایی چوب طبیعی و با رگه هایی که در خود دارد به شما احساس آرامش و گرمی می دهد.

قدم زدن روی آن به مطبوعی گام برداشتن روی چوب است. طرح های هر پانل با دیگر پانل ها به خوبی همخوانی دارد و نمای برجسته ای از گره های چوب را نمایش می دهد.

سطح مات سایه روشن، فضایی طبیعی، گرم و زیبا را می آفریند و شیار های V شکل بین پانل ها نمایی متفاوت را به رخ می کشد.
پارکت و لمینت

کرونوتکس

پارکت و لمینت

کرونوتکس

پارکت و لمینت

کرونوتکس

پارکت و لمینت

کرونوتکس

پارکت و لمینت

کرونوتکس

پارکت و لمینت

کرونوتکس

پارکت و لمینت

کرونوتکس

پارکت و لمینت

کرونوتکس

پارکت و لمینت

فالکن

کفپوش

گرین هوم

کاغذ دیواری

وال کوئست

کاغذ دیواری

داموس پاراتی لیمونتا