مبدل حرارتی

مبدل حرارتی | CB-ST-5ft تا CB-ST -200ft

فروشنده/ارائه دهنده : شرکت کارنو
برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
مبدل حرارتی طراحی و ساخت طبق استاندارد ۹-۱ ASME-Section

ظرفیت از ۵فوت مربع تا ۲۰۰فوت مربع

دارای گواهینامه تایید نقشه و پلاک بازرسی کنترل کیفیت

ساخت با استفاده از متریال آلیارژی

دارای سه لایه اپوکسی بهداشتی داخلی وخارجی مخزن

توضیحات

مبدل حرارتی طراحی و ساخت طبق استاندارد ۹-۱ ASME-Section

ظرفیت از ۵فوت مربع تا ۲۰۰فوت مربع

دارای گواهینامه تایید نقشه و پلاک بازرسی کنترل کیفیت

ساخت با استفاده از متریال آلیارژی

دارای سه لایه اپوکسی بهداشتی داخلی وخارجی مخزن
تاسیسات و موتورخانه

دیگ بخار

تاسیسات و موتورخانه

دیگ بخار

تاسیسات و موتورخانه

دیگ بخار

تاسیسات و موتورخانه

دیگ آبگرم

تاسیسات و موتورخانه

دیگ بخار

تاسیسات و موتورخانه

دیگ بخار

تاسیسات و موتورخانه

دیگ بخار

تاسیسات و موتورخانه

دیگ بخار

تاسیسات و موتورخانه

دیگ بخار

تاسیسات و موتورخانه

دیگ آبگرم

تاسیسات و موتورخانه

دیگ آبگرم

تاسیسات و موتورخانه

دیگ آبگرم

تاسیسات و موتورخانه

دیگ آبگرم (پکیج موتورخانه ای)

تاسیسات و موتورخانه

دی اریتور

تاسیسات و موتورخانه

سختی گیر

تاسیسات و موتورخانه

منبع کویلی دار

تاسیسات و موتورخانه

فیلتر شنی

تاسیسات و موتورخانه

دیگ پخت ضایعات کشتارگاهی