فنساز آتیه گستر مهام

تاسیسات مکانیکی تاسیسات مکانیکی / هواکش ، فن و سانتریفیوژ

تهران - تهران - عباس آباد - مطهری - سهروردی - مفتح

تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان عرفان، پلاک 9، واحد 12

تلفن: 02188719718

تلفن همراه: 09904981756

هواکش ، فن و سانتریفیوژ

F300

هواکش ، فن و سانتریفیوژ

فن کانالی آکسیال