شرکت صنعتی الکتریک خراسان - افشار نژاد

تاسیسات برقی و الکترونیکی تاسیسات برقی و الکترونیکی / تاسیسات برقی

تهران - تهران - طالقانی - مفتح

شریعتی پایین تراز بهار شیراز پلاک 471

تلفن: 02177047943

تلفن همراه: 09122198352

تاسیسات برقی

کابل های افشان و خشک

تاسیسات برقی

کابل آلومینیوم و مس

تاسیسات برقی

سیم و کابل ساختمان

تاسیسات برقی

سیم و کابل