شرکت تاسیسات وتهویه مطبوع ونتا

تاسیسات سرمایشی گرمایشی تاسیسات سرمایشی گرمایشی / سیستم های گرمایشی/تهویه مطبوع

تهران - تهران - تهرانپارس

تهرانپارس

تلفن: 09057565350

تلفن همراه: 09057565350

داکت اسپلیت

داکت اسپلیت

چیلر

چیلر اسکرو هوا خنک و آب خنک

تهویه مطبوع

انواع فن کوئل

تهویه مطبوع

پکیج چگالش