شرکت تاسیسات وتهویه مطبوع ونتا

تاسیسات سرمایشی گرمایشی زمینه فعالیت: تاسیسات سرمایشی گرمایشی سیستم های گرمایشی, تهویه مطبوع

تهرانتهرانتهرانپارس

تهرانپارس

تلفن: 09057565350

تلفن همراه: 09057565350

داکت اسپلیت

داکت اسپلیت

چیلر

چیلر اسکرو هوا خنک و آب خنک

تهویه مطبوع

انواع فن کوئل

تهویه مطبوع

پکیج چگالش