فرا حس مبین

تاسیسات برقی و الکترونیکی زمینه فعالیت: تاسیسات برقی و الکترونیکی هوشمندسازی

تهرانتهرانتهرانپارس

فلکه چهارم تهرانپارس- وفادار پلاک 1068 واحد 7

تلفن: 02177046714

تلفن همراه: 09127247790