آرتا بلوک

مصالح ساختمانی زمینه فعالیت: مصالح ساختمانی بلوک

تهرانریشهر ری - دیلمان

جاده امام رضا-بعد از سه راه سیمان تهران-زمان آباد-خ درختی

تلفن: 02122525835

تلفن همراه: 09197377587

بلوک

بلوک ۱۵ سه جداره

بلوک

بلوک ۱۰

بلوک

بلوک ۱۵ سه جداره فوم دار

بلوک

بلوک ۱۵ سه حفره

بلوک

بلوک ۱۵۵0

بلوک

بلوک ۲۰